Estamos en: Lenguas del Mundo > Familia Indoeuropea > Rama Indo-irania > Grupo Dárdico > Lengua Shina
Lengua Shina

Historia

Datos

 

Dialectos

 

Escritura


Marcos 4:10 en shina, dialecto gurezi

Gramática